Jeugdhulp bij faalangst

Hulp bij faalangst voor kinderen in Breda en omgeving

kind faalangst kinderen puber jongere Breda faalangstreductie faalangsttrainingDe huidige maatschappij vraagt van iedereen (kind en volwassene) een prestatie te leveren. Falen lijkt geen optie meer en faalangst kan bij presteren behoorlijk in de weg zitten. De focus op presteren is lastig als je als kind faalangst hebt. Er is nu eenmaal tegenwoordig een sterk maatschappelijke focus op presteren en ontwikkelen. Dat begint dus al wanneer je kind bent. Denk maar aan basisscholen die een eerste CITO toets afnemen bij kleuters. Ook consultatiebureau’s meten in de eerste levensjaren of de ontwikkeling van de kinderen ‘volgens schema’ loopt.

Ik heb veel ervaring als kindercoach met faalangstreductie en veel positieve resultaten behaald met mijn individuele manier van het aanpakken van faalangst. Ik werk aan een langdurige, structurele verbetering van vermindering van faalangst. Belangrijk hierbij is dat ik geen vaardigheden aanleer als middel om faalangst te reduceren, omdat dit de faalangst kan verbloemen als het ware. Ik werk tijdens de individuele faalangsttraining aan het blijvend anders omgaan met gevoelens van faalangst, door te werken aan zelfbeeld als ook luisteren naar gevoelens en signalen die het lichaam geven.

Individuele faalangsttraining om faalangst te reduceren

kind faalangst kinderen puber jongere Breda faalangstreductie faalangsttraining

Het komt voor dat faalangst die het moeilijk maakt om te presteren. Er blokkeert iets wanneer een prestatie wordt gevraagd. Dat kan op de basisschool zijn bij nog heel jonge kinderen maar ook bij adolescenten en volwassenen. De angst om te falen wordt zo groot dat falen nog maar de enige optie lijkt te zijn. Voor mensen met faalangst is de druk op prestatie zo groot dat het een last wordt. Want je wil het graag goed doen, maar je krijgt het niet (meer) voor elkaar. Faalangstreductie kan dan heel helpend zijn.

Niet enkel gevoelens van faalangst op school

faalangstFaalangst komt niet alleen voor op school of werk. Het kan ook spelen als je iets vraagt aan een vreemde. Of wanneer je moet spreken voor een grote groep mensen. En niet te vergeten als het gaat over het maken van keuzes in je leven. Faalangstreductie helpt niet alleen voor school, maar ook erbuiten.

 

Aanpak van faalangst

Tijdens faalangstreductie werk ik volgens een zelfde visie bij zowel kinderen als volwassenen, alleen ziet dat er in de praktijk anders uit. Bij dkind faalangst kinderen puber jongere Breda faalangstreductie faalangsttraininge behandeling van faalangst bij kinderen zijn de ouders (gedeeltelijk) aanwezig tijdens de sessies, om getuige te zijn van de faalangsttraining. Als kindercoach gebruik ik daarnaast materialen (denk aan bijvoorbeeld klei en potloden) en creatieve methoden die aansluiten bij het kind. De communicatie verloopt dus niet enkel middels taal, maar ook via activiteiten. Altijd met het doel de faalangst te reduceren.

Bij volwassenen en adolescenten is taal meer de basis, naast het gebruik van materialen. Meer info over faalangstreductie voor volwassenen vindt u op http://www.lifecoach-breda.nl

Anders omgaan met faalangst

Vanuit jouw verhaal werken we aan het vergroten van zelfvertrouwen als ook het anders omgaan met de druk die je voelt als je moet presteren. Hierdoor kan de invloed van faalangst op jou reduceren.
Uitgangspunt is meestal niet het volledig laten verdwijnen van de faalangst, maar het anders omgaan met faalangst en de maatschappelijk druk.

Waarschijnlijk heb je al heel veel adviezen gekregen van mensen die betrokken bij je zijn hoe met je faalangst om te gaan. Ik ga in mijn rol als kindercoach niet hetzelfde doen tijdens deze individuele faalangsttraining, omdat deze adviezen je niet hebben geholpen. Niet meer van hetzelfde. Ik ga op zoek met jou naar manieren om er anders mee om te gaan.

kind faalangst kinderen puber jongere Breda faalangstreductie faalangsttrainingMijn ervaring is dat de narratieve therapie mensen verder helpt op dit gebied. Binnen een paar gesprekken komt er beweging in de vaste denkpatronen die invloed hebben op de faalangst.

 

Kosten

Per gesprek kost de individuele faalangstreductie training 100 euro incl BTW.
De begeleiding is gratis met een verwijzing van de huisarts of het CJG.