Jeugdhulp voor rouwverwerking

Rouwverwerking bij kinderen

Een kind in Rouw

Afscheid nemen is ook voor kinderen onderdeel van het leven. Door verhuizing afscheid moeten nemen van vriendjes en de klas, door scheiding van ouders  of vanwege het overlijden van een dierbare. Een naderend afscheid kan ook, als een naaste ongeneeslijk ziek is. Voor het rouwproces is het nodig om een intense emotionele pijn te ervaren, rouwverwerking helpt om het verlies een plek te kunnen geven.

Rouwverwerking bij kinderen

rouw rouwverwerking rouwproces kind praktijk jeugdhulp Breda rouwenKinderen rouwen meestal anders dan volwassenen. Kinderen verwerken verlies op hun eigen manier. Zo kunnen kinderen het ene moment overspoeld worden door verdriet om vervolgens te gaan spelen alsof er niks aan de hand is. En kinderen uiten hun boosheid, verdriet of rouw vaak anders. Niet door erover te spreken, maar in de vorm van gedrag. Bijvoorbeeld moeilijk of agressief gedrag. Het kan lastig zijn om als ouder de rouwverwerking bij je kind te herkennen, zeker als je als ouder ook bezig bent met het verwerken van verlies.

 

rouw rouwverwerking rouwproces kind praktijk jeugdhulp Breda rouwenKinderen kunnen hun emoties proberen weg te stoppen, omdat ze hun ouders niet willen belasten met hun eigen verdriet. Of omdat het leven na een scheiding zo aan het veranderen is, dat het kind zijn eigen rouw uitstelt.
En juist als het ‘gewone’ leven weer vorm krijgt, laat het kind zijn boosheid en verdriet op zijn eigen manier zien.  Rouwverwerking verloopt bij iedereen anders, zo ook bij kinderen.

Mijn werkwijze met kinderen in een rouwproces

Ik start deze vorm van jeugdhulp met een intakegesprek, met de ouders en eventueel het kind zelf. We bespreken de situatie, de doelen en ik vertel jullie hoe ik te werk ga. Samen spreken we een plan af hoe we met het rouwproces en de rouwverwerking aan de slag gaan.
Ik werk met kinderen die bezig zijn met rouwverwerking op het tempo van kind in rouwproces rouwverwerking jeugdhulp bredahet kind. We spreken over het verdriet en de boosheid. Ik werk hierbij met verhalen. Door verhalen te herschrijven, nieuwe verhalen over de toekomst te maken en verhalen uit het verleden af te sluiten, probeer ik middels deze vorm van jeugdhulp een steentje bij te dragen aan het geven van een plekje aan het verdriet.

Ouders betrekken bij het rouwen van het kind

Samen met het kind probeer ik taal te vinden voor het rouwproces waar het kind in zit, om ouders te kunnen vertellen, te bevragen en gerust te stellen. Zodat ouders het gedrag van het kind beter kunnen begrijpen. Mijn ervaring is dat wanneer dat lukt, dan zien ouders vaak de weerstand of de agressie verminderen.

rouwverwerking praktijk rob minten rouwproces breda

Rouwverwerking in mijn praktijk is een vorm van jeugdhulp dat vergoed wordt met een verwijzing van de huisarts.