Hulp voor kind in rouw na echtscheiding

  1. Jeugdhulp voor kind in rouw na scheiding

Het effect van een echtscheiding op een kind is meestal groot. Een kind kan in een rouwproces terecht komen. Dat is niet zo vreemd, want een kind neemt afscheid van het oorspronkelijke gezin. Het leven verandert na echtscheiding voor ieder gezinslid: in samenstelling, de leefomgeving wordt anders en voor kinderen meestal meerdere leefomgevingen. Ik bied in Breda en omliggende gemeenten jeugdhulp als kindercoach aan kinderen die rouwen na een echtscheiding en hierbij hulp nodig hebben. Doel van mijn hulp is de echtscheiding een plek geven en zonder te veel moeilijkheden weer verder te kunnen met elkaar.

Het rouwproces van een kind kan lastig te herkennen zijn. Ieder kind reageert namelijk anders op een echtscheiding en niet alle kinderen hebben direct dan jeugdhulp nodig. Er zijn kinderen die wel jeugdhulp nodig hebben, omdat ze gedragsproblemen laten zien. Bijvoorbeeld door veel weerstand te tonen. Of door agressief en boos te zijn. Jouw kind geeft met deze gedragsproblemen indirect een boodschap af, maar het kan heel lastig zijn om te begrijpen wat je kind bedoeld. Ik als kindercoach kan hierbij hulp bieden.

rouwproces kind na echtscheiding kindercoach jeugdzorg jeugdhulp echtscheiding Breda

Geen vechtscheiding, toch moeilijkheden

Als de echtscheiding en alles wat daarbij komt kijken achter de rug is en iedereen begint zijn draai te vinden in de nieuwe situatie, dan ineens kan de rouwverwerking van een kind starten door bijvoorbeeld agressief gedrag te laten zien. Een kind heeft namelijk zijn eigen tempo in het verwerken en een plek geven van een verlieservaring van een echtscheiding. In wezen is dit niet anders dan een verlies ervaring. Het zal nooit meer zo zijn als voorheen. En dat kan verdomd zeer doen. Ook veel later.

Hulp bij gedragsproblemen bij het kind na een echtscheiding

Er zijn kinderen die na een scheiding gedragsproblemen laten zien als uiting van rouw. Dit rouwproces kan zich middels gedragsproblemen op allerlei manieren uiten. Agressie, geslotenheid, boosheid, weerstand en manipuleren zijn een aantal gedragingen. Maar ook kunnen lagere schoolresultaten en veel gamen signalen zijn dat jouw kind last heeft van de echtscheiding.
rouwproces kind na scheiding kindercoach jeugdzorg jeugdhulp echtscheiding BredaKinderen uiten hun emoties tijdens het rouwproces na een scheiding op een andere manier dan volwassenen. Praten over emoties en het verdriet van een scheiding is niet vanzelfsprekend. Omdat een kind zijn ouders uit loyaliteit niet tot last wil zijn. Of omdat het kind zich zo schuldig voelt over de echtscheiding, ondanks dat de ouders aangeven dat het niet zijn schuld is.
Het kan heel lastig zijn om goed zicht te hebben op de emoties van je kind. Als je zelf ook vanwege de echtscheiding scheiding door een emotionele periode gaat is dat vaak alleen maar moeilijker.

Aandacht voor jouw kind en zijn rouwproces

Samen met het kind ga ik als kindercoach aan de slag met het bieden van hulp bij de rouwverwerking van jouw kind. Waar in het rouwproces zit het kind? Hoe uit zich dit gedurende de dag? En welke boodschap geeft het kind met de gedragsproblemen of moeilijkheden nu precies?
Ik begin met een intakegesprek met de ouders en eventueel het kind, alvorens de hulp te starten. Hierin bespreken we de situatie, de doelen en mijn manier van werken. Samen stemmen we af hoe we aan de slag gaan.

Vervolgens gaan we tijdens de kindercoach sessies aan de slag. In gesprek met jouw kind, maar ook bied ik hulp door dingen te maken of middels bewegen.kindercoach jeugdzorg jeugdhulp echtscheiding Breda
Wat wil jouw kind eigenlijk zeggen? Welke intenties zitten er achter het gedrag van het kind? Waar zit zijn of haar last? Door dit gesprek op een andere manier te voeren als kindercoach met jouw kind, geven we vorm aan de pijn en het verdriet en proberen we de scheiding en het verdriet een plek te geven. Ouders krijgen een terugkoppeling van mijn hulp, als het kind dat wil.

Mijn werkwijze is met verhalen werken. Ik ga luisteren naar het verhaal over de scheiding van het kind. Welke onduidelijkheden zijn er voor het kind rondom de echtscheiding? Wat wil het kind nu eigenlijk zeggen met zijn boosheid of door veel verzet te laten zien? Of wat doet zo’n pijn, dat eigenlijk niemand er aan mag komen? Op een respectvolle manier bied ik hulp aan kinderen in rouw om verlies en verdriet te uiten. Mijn ervaring is dat als emoties er mogen zijn en kinderen begrijpen wat er rondom de scheiding is gebeurd, de scheiding en het verlies een plekje kunnen gaan krijgen. Kinderen krijgen weer meer rust, maar ook door deze hulp kunnen kinderen meer de agressie en de weerstand loslaten. En doordat ze zich minder met de scheiding bezig hoeven te houden, kunnen ze weer energie stoppen in school en vriendjes.

kindercoach jeugdzorg jeugdhulp echtscheiding BredaIk leer kinderen uitdrukkelijk niet op een andere manier hun emoties te uiten of voor zichzelf op te komen. Ik werk aan ruimte geven voor alle gevoelens en emoties, we onderzoeken op welke manier die er mogen zijn. Volgens de ideeën en interventies van de narratieve therapie bied ik hulp als kindercoach en deze manier van werken is voor kinderen in rouw na een scheiding heel effectief gebleken.

Ik werk als kindercoach met kinderen in alle leeftijden. Neem contact met mij op voor meer informatie.