Corona maatregelen Praktijk Rob Minten

Praktijk Rob Minten volgt de richtlijnen van het RIVM en de gemeente Breda. De praktijk is open.

Gemeente Breda heeft verzocht de jeugdhulp in de gemeente Breda en omliggende gemeenten door te laten gaan in tijden van Corona, met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat afspraken alleen door kunnen gaan als iedereen klachtenvrij is.

In mijn praktijkruimte is het mogelijk om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Momenteel zie ik maximaal twee personen van hetzelfde gezin tegelijkertijd. Ik bied geen koffie of thee aan, om ieder contact te vermijden. Tevens heb ik (video)bellen toegevoegd als vorm van begeleiding.

corona praktijk rob minten

Informatiebijeenkomst over faalangst voor ouders – 19 november 2019

Voor ouders en geïnteresseerden organiseer ik in samenwerking met De Teruggave een informatieve bijeenkomst over het onderwerp faalangst. De bijeenkomst wordt gehouden op 19 november in de Teruggave (Gasthuisvelden 11 te Breda).

De avond gaat over de maatschappelijke kijk op faalangst en wat je hier als ouders mee kunt. Om het een interactieve avond te laten zijn, is er een maximum van 25 volwassenen welkom op deze avond. Vooraf opgeven is verplicht via info@praktijkrobminten.nl

De avond is gratis. De bijeenkomst start om 19 uur en rond 20.30 uur zal er worden afgesloten.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op Praktijk Rob Minten – Faalangst

Bijeenkomst over faalangst door Rob Minten in de Teruggave

INLOOPSPREEKUUR VOOR OPVOEDVRAAGSTUKKEN

Praktijk Rob Minten en kinderpsycholoog Camiel van den Hout organiseren vrijblijvend iedere maand een inloopspreekuur voor ouders met opvoedvraagstukken en advies.

Op vrijdag 28 juni zal de eerste plaatsvinden, op de eerste verdieping van de Teruggave. Loop binnen om van gedachte te wisselen, vragen te stellen en advies te krijgen. Het inloopspreekuur is van 9.30 tot 10.30 uur welkom.

Ook kunnen we meer uitleg geven over mijn werk als kindercoach.

Dit inloop uur is gratis voor iedereen.

Meer info via Praktijk Rob MintenInloopspreekuur Praktijk Rob Minten

Nieuwe lokatie: Gasthuisvelden 11 in Breda

Opnieuw ben ik verhuisd met mijn praktijk, de komende jaren werk ik als kindercoach en systemisch counselor in het bedrijvenverzamelgebouw. “De Teruggave” in Breda. Het adres is Gasthuisvelden 11, 4811 VX in Breda. Ik zit op de eerste verdieping, met collega kinderpsycholoog Camiel van den Hout.

Praktijk Rob Minten Jeugdhulp Breda Bavel Oosterhout Ulvenhout